HỆ THỐNG PHẦN MỀM CÔNG AN CẤP TỈNH

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Hệ thống phần mềm Quản lý hành chính về trật tự xã hội là bộ công cụ đối với hầu hết các hoạt động quản lý hành chính của ngành Công an như quản lý nhân hộ khẩu, quản lý cấp phát CMND,…

Ngoài ra, hệ thống còn có chức năng như quản lý các địa điểm kinh doanh lưu trú, quản lý kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự…phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự xã hội theo mô hình dịch vụ công mức 3. Hệ thống kết nối và chia sẻ thông tin dữ liệu dùng chung giữa các phòng ban và các cấp quản lý theo mô hình thông tin tập trung kết hợp phân cấp bảo mật đa chiều theo đúng quy định nghiệp vụ của ngành.

TÍNH NĂNG
 1. Quản lý Nhân Hộ khẩu

  Quản lý các quy trình tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ của người dân về thường trú, tạm trú;hỗ trợ xuất báo cáo thống kê theo yêu cầu nghiệp vụ.

 1. Quản lý CMND

  Quản lý hoạt động cấp phát CMND và hỗ trợ tra cứu, xác minh thông tin qua công cụ hỗ trợ xác minh trực tuyến.

 1. Quản lý lưu trú

  Quản lý thông tin khách lưu trú và các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn, kết hợp tính năng cảnh báo vi phạm và tự động báo cáo các đối tượng lưu trú nằm trong danh sách đối tượng nghi vấn.

 1. Các tính năng mở rộng của Hệ thống phần mềm Quản lý hành chính về trật tự xã hội

  Quản lý kinh doanh ngành nghề có điều kiện:
  Quản lý thông tin các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện ATTT, hoạt động cấp phép cho các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

  Quản lý con dấu:
  Quản lý cấp phát con dấu và các thông tin doanh nghiệp. Hỗ trợ xuất báo cáo thống kê theo yêu cầu nghiệp vụ.

  Quản lý vũ khí – vật liệu cháy nổ và công cụ hỗ trợ:
  Quản lý thông tin các vật liệu cháy nổ và trang thiết bị chuyên dụng trong và ngoài ngành. Hỗ trợ xuất báo cáo thống kê theo yêu cầu nghiệp vụ.

  Quản lý cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp:
  Quản lý thông tin hồ sơ xin cấp giấy phép; thông tin cá nhân, đơn vị đăng ký; hỗ trợ tra cứu thông tin hồ sơ, giấy phép; hỗ trợ xuất báo cáo thống kê theo yêu cầu nghiệp vụ …

CẤP PHÉP PCCC & V.CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

Bộ công cụ Hệ thống phần mềm Quản lý thông tin cấp phép PCCC và vận chuyển hàng nguy hiểm mang đến sự hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý hoạt động cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC, cấp giấy phép vận chuyển các vật liệu nguy hiểm và
các chất cháy nổ ,…

Dữ liệu của hệ thống được quản lý theo mô hình thông tin tập trung, có sự kết nối và chia sẻ giữa các cấp phòng ban theo cơ chế phân quyền và được bảo mật đa chiều theo đúng quy định nghiệp vụ của ngành.

TÍNH NĂNG
 1. Quản lý đăng ký cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC

  Quản lý quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC, quản lý thông tin cơ sở đăng ký, hỗ trợ xuất báo cáo thống kê theo yêu cầu nghiệp vụ,…

 1. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy

  Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

 1. Quản lý cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm và cháy nổ

  Quản lý thông tin hồ sơ xin cấp giấy phép; thông tin cá nhân đơn vị đăng ký; quản lý thông tin phương tiện đăng ký; hỗ trợ tra cứu thông tin hồ sơ, giấy phép; hỗ trợ xuất báo cáo thống kê theo yêu cầu nghiệp vụ;…

PHẦN MỀM NGHIỆP VỤ PH41

Hệ thống phần mềm nghiệp vụ PH41 mang đến giải pháp hỗ trợ chuyên nghiệp cho công tác quản lý thông tin cấp phát và sử dụng vũ khí, nhiên liệu, quân trang,…thuộc hoạt động của phòng kỹ thuật – hậu cần công an tại các địa phương. Hệ thống cũng được trang bị tính năng bảo mật đa chiều, có thể kết nối và chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các phòng ban và các cấp quản lý.

TÍNH NĂNG
 1. QL TT sử dụng và cấp phép Vũ khí – Vật liệu nổi – Công cụ hỗ trợ

  Quản lý việc nhập xuất kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý thông tin của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thông tin người sử dụng; hỗ trợ tra cứu lịch sử sử dụng …

 1. Quản lý thông tin cấp phát quân trang

  Quản lý thông tin các loại quân trang, thông tin cán bộ của đơn vị, xuất- nhập kho quân trang, cấp phát quân trang cho cán bộ theo tiêu chuẩn, tra cứu thông tin quân trang trong kho …

 1. Quản lý phương tiện giao thông ( Đường bộ - Đường thủy ):

  Quản lý thông tin nhập kho phương tiện; cấp phát, sửa chữa phương tiện; thông tin đơn vị, cán bộ đang sở hữu phương tiện; tra cứu thông tin phương tiện, cán bộ; hỗ trợ thống kê báo cáo theo quy định.

 1. Quản lý xăng dầu:

  Quản lý thông tin nhập – Xuất kho xăng dầu, quản lý đơn giá, số lượng tồn kho, thông tin xuất cho các đơn vị, tra cứu thông tin đơn giá theo đợt nhập, hỗ trợ thống kê báo cáo theo quy định.

 1. Quản lý vật tư – Thiết bị văn phòng

  Quản lý thông tin xuất – nhập kho của vật tư – thiết bị văn phòng, thông tin cấp phát, thông tin đơn vị, cán bộ đang sở hữu vật tư – thiết bị văn phòng, thông tin sửa chữa, tra cứu thông tin vật tư – thiết bị văn phòng, số lượng tồn kho; hỗ trợ thống kê báo cáo theo quy định.

Ngoài ra, CISI còn cung cấp giải pháp mở rộng phần mềm quản lý thông tin dự án đầu tư cho các đơn vị khách hàng có nhu cầu.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỆ THỐNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CNTT

Hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT cho khách hàng Khoa học công nghệ là bộ công cụ được thiết kế dựa trên nghiệp vụ công tác quản lý hoạt động cấp giấy phép, giấy chứng nhận thuộc phạm vi của Sở Khoa học và công nghệ các tỉnh. Hệ thống đảm bảo tính kết nối và chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các phòng ban và các cấp quản lý theo mô hình thông tin tập trung kết hợp phân cấp bảo mật đa chiều theo đúng quy định nghiệp vụ của ngành.

543ra
TÍNH NĂNG
 1. 1
  Quản lý hoạt động KH & CN

  Quản lý thông tin các hồ sơ xin cấp phép; hồ sơ khiếu nại – tố cáo; thông tin tổ chức, cá nhân; các đề tài, dự án đề xuất/ đã duyệt; hỗ trợ tra cứu thông tin hồ sơ, giấy chứng nhận, chủ nhiệm đề tài, lĩnh vực; hỗ trợ thống kê báo cáo theo quy định.

 2. 2
  Quản lý công nghệ

  Quản lý hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận, thông tin cấp phép tổ chức giám định công nghệ, thông tin cấp phép giám định viên, thông tin cấp phép hợp đồng chuyển giao công nghệ, thông tin dự án được thẩm định, thông tin hợp đồng chuyển giao công nghệ; tra cứu thông tin tổ chức, cá nhân, thông tin giám định viên, giấy phép tổ chức giám định công nghệ; xuất bản in giấy chứng nhận; hỗ trợ báo cáo thống kê theo quy định.

 3. 3
  QL cấp phép hoạt động X-Quang

  Quản lý thông tin hồ sơ xin cấp giấy phép của cá nhân, tổ chức; cấp phép hồ sơ; theo dõi thông tin thời hạn chứng chỉ cấp cho nhân viên; thông tin thiết bị X-Quang cấp phép; thông tin các thiết bị bức xạ và nhân viên làm việc với thiết bị bức xạ; tra cứu thông tin cấp phép, chứng chỉ, thông tin nhân viên bức xạ, thiết bị X-Quang, thiết bị không phải X-Quang; thống kê báo cáo theo quy định.

 4. 4
  Quản lý sở hữu công nghiệp

  Quản lý thông tin hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận,thông tin đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, thông tin người tư vấn, thông tin xâm phạm, thông tin cấp giấy chứng nhận; tra cứu thông tin tổ chức – cá nhân, thông tin giấy chứng nhận, hồ sơ; hỗ trợ thống kê báo cáo theo quy định.

QUẢN LÝ CSDL THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC

Giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ cung cấp cho các phòng ban trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ một bộ công cụ hỗ trợ công việc đắc lực. Giải pháp được thiết kế theo mô hình thông tin tập trung, có sự kết nối và chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các phòng ban và đảm bảo tính bảo mật đa chiều theo đúng quy định nghiệp vụ của ngành

TÍNH NĂNG
 1. 1
  Chức năng dành cho Phòng quản lý khoa học

  Hỗ trợ quản lý thông tin chuyên gia; thông tin Hội đồng khoa học; thông tin
  tổ chức chủ trì; thông tin cá nhân thực hiện nhiệm vụ; danh mục nhiệm vụ đăng
  ký, đặt hàng, nhiệm vụ được duyệt, nhiệm vụ thực hiện, nhiệm vụ hoàn thành; chi tiết nhiệm vụ thực hiện.

 2. 2
  Chức năng dành cho Phòng kế hoạch tài chính

  Quản lý thông tin dự toán thực hiện nhiệm vụ; hợp đồng thực hiện nhiệm vụ; cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ; thanh toán kinh phí nhiệm vụ; kinh phí quyết toán nhiệm vụ; thanh lý hợp đồng nhiệm vụ; tài sản nhiệm vụ.

 3. 3
  Chức năng dành cho Phòng quản lý chuyên ngành

  Quản lý đăng ký kết quả nhiệm vụ.

SỞ TƯ PHÁP

HỆ THỐNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CNTT

Bộ công cụ hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT cho khách hàng Sở Tư pháp hỗ trợ nâng cao hiệu suất xử lý công việc của các quy trình nghiệp vụ: quản lý hộ tịch, các hợp đồng công chứng,…trên cơ sở kết nối và chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các phòng ban và các cấp quản lý, đảm bảo việc xử lý hồ sơ được thông suốt và bảo mật.

TÍNH NĂNG
 1. 1
  Quản lý hộ tịch

  Quản lý thông tin khai sinh, kết hôn, ly hôn, khai tử, tình trạng hôn nhân, nhận con nuôi, giám hộ/ chấm dứt giám hộ, nhận cha/mẹ/con, hỗ trợ tra cứu thông tin hồ sơ các loại và xuất bản in theo mẫu hoặc xuất dữ liệu in vào các phôi mẫu theo quy định,…

 2. 2
  Quản lý thông tin hợp đồng công chứng

  Tạo các hợp đồng công chứng, quản lý thông tin các phòng công chứng, thông tin đương sự các bên, thông tin ngăn chặn tài sản, danh sách tài sản sở hữu bởi đương sự, lịch sử giao dịch tài sản, ngăn chặn tài sản giao dịch ở nhiều nơi và nhiều lần; xuất bản in thông tin hợp đồng và lời chứng của công chứng viên; tra cứu thông tin hợp đồng; hỗ trợ xuất báo cáo thống kê theo yêu cầu nghiệp vụ

SỞ Y TẾ

HỆ THỐNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CNTT

Là bộ công cụ được phát triển dành riêng cho đối tượng khách hàng là Sở y tế các tỉnh/ thành phố và có thể mở rộng đến cấp trung ương, hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT cho khách hàng Sở y tế mang đến giải pháp hỗ trợ cho công tác quản lý các chỉ tiêu y tế, quản lý hoạt động hành nghề Y – Dược, hoạt động sản xuất và kinh doanh Dược – Mỹ phẩm, các chương trình mục tiêu y tế,…

Hệ thống được phát triển theo mô hình thông tin tập trung kết hợp phân cấp bảo mật đa chiều, dữ liệu được kết nối và chia sẻ thông tin dữ liệu dùng chung giữa các phòng ban và các cấp quản lý..

TÍNH NĂNG
 1. Quản lý dữ liệu tổng hợp ngành Y tế

  Quản lý thông tin nhóm chỉ tiêu, các loại chỉ tiêu, cập nhật chỉ tiêu theo từng tháng bằng thao tác nhập liệu hoặc kết xuất dữ liệu từ tập tin ngoài, cập nhật tập tin đính kèm từ tuyến trước gửi lên tuyến trên, tra cứu dữ liệu chỉ tiêu, quản lý thời gian nhập liệu chỉ tiêu, tự tạo báo cáo thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo theo từng cấp tuyến, xuất báo cáo dạng excel.

 1. Quản lý thông tin y tế dự phòng

  Quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm:
  Quản lý việc cấp phép, chứng nhận VSATTP, tiêu chuẩn thực phẩm, quảng
  cáo và thanh kiểm tra thực phẩm,…

  Quản lý Chương trình mục tiêu Y tế quốc gia:
  Giúp theo dõi các thông tin dịch bệnh và chương trình phòng bệnh theo các chương trình mục tiêu y tế quốc gia do Bộ Y tế ban hành. Chương trình gồm
  3 tuyến: Tỉnh/ Thành phố – Quận/Huyện – Phường/Xã, có thể mở rộng lên cấp Trung ương.

  Quản lý Hành nghề Y dược tư nhân và Mỹ phẩm:
  Tin học hóa công tác cấp phép  và quản lý thông tin các đơn vị hành nghề
  Y, Dược, đăng ký quảng cáo Mỹ phẩm trên địa bàn.

  Hệ thống các báo cáo chuyên ngành:
  Được thực hiện tự động, đáp ứng nhu cầu tổng hợp báo cáo định kỳ/ đột xuất
  theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế, giảm thiểu một khối lượng lớn công việc giấy tờ, số liệu báo cáo đồng nhất, chính xác, dễ truy cập, tra cứu, là công cụ hỗ trợ ra quyết định hiệu quả cho cấp quản lý.

CÁC TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

Bản đồ tác chiến

Bảo mật thông tin

Cảnh báo tự động tình hình dịch bệnh

Báo cáo mẫu đa phương tiện

Cập nhật văn bản

SỞ LĐTB & XH

HỆ THỐNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CNTT
anh co quan-ldtbxh

Hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT cho khách hàng Sở Lao động thương binh và xã hội cung cấp công cụ hỗ trợ cho các cán bộ công tác tại Sở Lao động thương binh và xã hội các tỉnh/thành phố trong việc quảnl ý thông tin hồ sơ thuộc phạm vi công việc của Sở Lao động thương binh và xã hội. Hệ thống được xây dựng cơ chế dữ liệu dùng chung, kết nối và chia sẻ dễ dàng giữa các phòng ban và các cấp quản lý kết hợp phân cấp bảo mật đa chiều.

TÍNH NĂNG
 1. Quản lý thông tin hồ sơ người có công với cách mạng

  Người hoạt động cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, người được hưởng chính sách, hồ sơ liệt sĩ, quân nhân – công an xuất ngũ,…Hồ sơ mộ liệt sĩ, thanh niên xung phong, công trình ghi công liệt sĩ, nhà tình nghĩa, hồ sơ tuất,…Hỗ trợ tra cứu thông tin hồ sơ, phân quyền khai thác hồ sơ theo thời gian,…

LIÊN HỆ

16B/7 Đường số 32,Kp.7, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0906 35 75 86

Điện thoại: (84.8) 66803715

Email: hieugt@cisi.vn

Website: www.cisi.vn

GỬI MAIL

 • 5 + 55 =

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com